Tänavjärv 2.Oct.2004 (59°10,72'N 23°47,52'E)
Tänavjärv (59°10,72'N 23°47,52'E)
Canon F-1, Canon 200 f/2.8, Fuji RDP III