Tänavjärv, 3.Sep.2005 (59°10,72'N 23°47,52'E)
Tänavjärv
Canon T-90, Canon 200 f/2.8, Fuji RDP III